Đèn Glamcor Multimedia X

Liên hệ

Mô tả dự án

Thông số:
 
Nguồn điện: 120-240V, 100-240AC
Trọng lượng: 2.5kg
Vật liệu: nhôm
Màu sắc: Silver, Gold 
 
Tính năng:
 
Có dụng cụ gắn Smartphone.
Có thể điều chỉnh hướng đèn.
Có thể điều chỉnh độ sáng.
Có thể điều chỉnh nhiệt độ màu.